P R I V A C Y  S T A T E M E N T

 

Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen (KvK 01137868) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Het betreft in deze privacyverklaring de (persoons)gegevens van ondernemers die gevestigd zijn in de BI-Zone te Hoogeveen.

 

Contactgegevens:

buro@binnenstadhoogeveen.nl

0528-522192

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf
 • Adresgegevens
 • Eigendomsgegevens vastgoed
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen
 • IP-adres
 • Branchegegevens
 • BI-Zone, objectwaarde en omzetbelasting
 • Locatiegegevens
 • Openingstijden
 • Deelname Koopzondagen
 • Gegevens over uw commerciële-communicatie activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer en inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 • Gebruikersnaam en wachtwoord voor ondernemersportal https://binnenstadhoogeveen.nl

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen en verwerken van persoonsgegevens met/door derden

Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de BIZ-beschikking, te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor verwerking van gegevens door derde partijen als back en frontoffice- en websiteleverancier(s).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Centrummanagement Hoogeveen |

Binnenstad Hoogeveen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar buro@binnenstadhoogeveen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en inschrijving Kamer van Koophandel met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Centrummanagement Hoogeveen | Binnenstad Hoogeveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

E-mail: buro@binnenstadhoogeveen.nl

Telefoonnummer: 0528-522192