Het doel van Binnenstad Hoogeveen is:

Ons doel
Het doel van bestuur Binnenstad is het vergroten van de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum.

Visie
Bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of andere (al of niet) publieke belangen in de Hoogeveense binnenstad. Versterking van die binnenstad als plaatselijk en regionaal centrum op het gebied van goede winkel-, horecavoorzieningen en dienstverlening. Ruime aandacht voor het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat in de binnenstad.

Strategie

1. Zorg dragen voor een sterke en effectieve binnenstadorganisatie.

Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente trekken samen op als sterke en effectieve binnenstadorganisatie die op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Belangrijke thema’s zijn o.a. gemeenschappelijke visie, strategie en uitvoeringsprogramma’s voor de binnenstad.

2. Gemeenschappelijke doelen stellen

Samenwerking!  Partijen die investeren in het centrum – ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid – slaan de handen ineen. Samen met partijen die wel betrokken zijn bij het centrum maar niet investeren, zoals bewoners en culturele instellingen.  maken wij afspraken en werken wij aan het verbeteren van het centrum.

3. Activiteiten en evenementen.

het stimuleren en/of organiseren van aansprekende evenementen, het stimuleren en/of voeren van winkel- en wervingsacties, reclame acties en het stimuleren en/of verzorgen van public relations ten behoeve van de ondernemers.

4. Economische vitaliteit.

Structurele gesprekspartner voor de gemeente, regio en provincie met als doel een sterkere lobby te kunnen voeren voor thema’s en het ophalen van financiële ondersteuning die in het belang zijn van de economische vitaliteit van de binnenstad. Aansprekende thema’s in dit kader zijn o.a. gericht op bereikbaarheid, parkeren, wet- en regelgeving.

Onze targets:

  • Opstellen plan van aanpak en zorgdragen voor uitvoering
  • Aanpak van leegstand en beheersing van branchering
  • Verbeteren van veiligheid (KVO)
  • Verbeteren van imago en uitstraling
  • Organiseren van activiteiten en promotie van het winkelgebied
  • Organisatiegraad van ondernemers verhogen
  • Verbeteren van contact tussen de ondernemers, overheid en politiek
  • Aanspreekpunt voor ondernemers: informeren, adviseren en doorverwijzen

Het centrum is het visitekaartje van de stad. Uitgaan, boodschappen doen, werken, wonen, funshoppen, slenteren, festiviteiten of een terrasje… Vele functies komen samen in het centrum. Daarom is een positieve impuls van het centrum voor iedereen van groot belang!